Christer Staaf, Inga Birath von Sydow

Bild

KRYSSA: Inga Birath von Sydow, 52 år
Egenföretagare från Hjälstaviken Nr 6 på kommunlistan

KRYSSA: Christer Staaf 63år
Egenföretagare från Övergran Nr7 på kommunlistan

Grönt, hållbart, klimatsmart

- Håbo ska vara en grön och hållbar kommun som tar vara på naturens möjligheter, som underlättar för oss att hushålla med resurserna, som serverar närodlad mat och omvandlar vårt matavfall till drivmedel för fordon. Det ska vara lätt att vara klimatsmart. Vi gör bruna påsar till drivmedel och gödsel, och återför näring till jordbruket. En brun påse med matavfall räcker till gas för att köra 2,5 km!! Vi inför fyrfacksystem för ökad återvinning och vi sätter solceller på alla kommunala byggnader. Det ger närodlad energi. Vår kommun kan bli ett viktigt nav för klimatsmarta transporter med stickspår till järnvägen, med eldrift av E18 och med en fungerande Mälarhamn.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.