Helene Zeland Bodin

Personbild


Kryssa:
Helene Zeland Bodin, 50 år, lärare, Kivinge.
Nr 2 på kommunlistan 2018

Digitala studier

-Vi vill ha en bra utbildning där alla elever ges förutsättning att lyckas, från förskolan upp till olika eftergymnasiala utbildningar. Skolorna i Håbo ska ligga i framkant för nya pedagogiska möjligheter. Genom digitalisering kan man öka möjligheterna för eleverna att lyckas i skolan på helt andra sätt än tidigare. Fjärrundervisning ska kunna bedrivas i fler ämnen i grundskolan så att den når elever med olika förutsättningar. Man ska kunna studera från ett digitalt Campus i Håbo kopplat till andra lärosäten i världen för att kunna ta t ex en MIT-examen i Håbo.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.