Jane Engelmark, Lisbeth Bolin

Bild


Närodlad omtanke och service

- Tryggheten i omsorgen handlar om mänsklig värme och tid för mänsklig kontakt mellan personal och person som behöver stöd. Det handlar om höga kvalitetsmål och möjlighet att påverka sin egen situation. Valfrihet i livets alla skeden från förskola till äldreomsorg. Det ska vara enkelt att snabbt få kontakt med kommunen när man behöver stöd. Vi ska ha närodlad service och sjukvård oavsett var vi bor, t ex närvårdsmottagning i Skokloster. En mångfald av alternativa former med både kommunala och privata utförare inom t ex barnomsorgen med fler familjedaghem i Bålsta, Krägga och Skokloster.

KRYSSA: Lisbeth Bolin
73år, Apotekare från Övergran
Nr 4 på kommunlistan, Nr 11 på regionlistan

KRYSSA: Jane Engelmark
67år, Specialist sjuksköterska & tandläkare från Häggeby
Nr 8 på kommunlistan, Nr 5 på regionlistan


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.