Johan Jakobsson

Kryssa:
Johan Jakobsson, 45 år, IT-konsult/företagare, Skokloster.
Nr 3 på kommunlistan 2018

Personbild


Nära service

De mindre orterna och landsbygden ska ha möjlighet att byggas ut och erbjuda ett varierat boende. Samhällsservicen ska vara nära. Det kan innebära förskola i parhus i småorterna eller vårdcentral i Skokloster med tandvård och sjuksköterska.

Skoklosterhalvön har alla möjigheter att utvecklas. För det krävs trafiksäkra vägar med utrymme också för cyklisten, en väl fungerande kollektivtrafik, färja eller bro.

I Krägga, Yttergran, Övergran, Häggeby och småbyarna i kommunen finns fina boendemiljöer med grön natur och gemenskap i ett aktivt förenings- och kulturliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.