Leif Zetterberg

Personbild


KRYSSA:
Leif Zetterberg, 69 år, samhällsbyggare, Övergran.
Nr 1 på kommunlistan

Digital småstad

- Vi vill utveckla centralorten Bålsta till en småstad med Stockholmsvägen som vår egen aveny. En stadspark i Gröna Dalen som knyter ihop kommunen med Aronsborgsviken. Ett Kalmarsand där spannmålssilosarna ersätts av sjönära bebyggelse och en attraktiv badstrand. Och med ett landmärke vid stationen i form av ett högt trähus med utsikt mot Mälaren.

Håbo kommun har möjlighet att bli en digital kommun. Men då krävs ett väl utbyggt fibernät. Och att kommunen utvecklar sina tjänster på det digitala området; allt från bygglov och tillsyn, till universitetsutbildning på distans och omsorg där modern teknik kompletterar och gör vården effektivare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.