Per Widén, Mats Lindewall

Bild

Kryssa:
Per Widén, 56år Agronom & företagare från Bålsta
Nr 6 på kommunlistan (till vänster i bilden)

KRYSSA:
Mats Lindewall 53år Ekonomichef från Bålsta
Nr 11 på kommunlistan (till höger i bilden)

Höjt föreningsstöd

- Vi har ett brett och rikt föreningsliv i kommunen med nära 200 föreningar för alla åldrar och intressen. Det ska vi vara rädda om. Föreningarna är viktiga när Håbo kommun växer. Ett rikt föreningsliv höjer livskvaliteten och gör det attraktivt att bo här. Föreningslivet måste ges förutsättningar att utvecklas och kommunens support stärkas. Vi vill höja det kommunala föreningsstödet med 40 procent och se en långsiktig planering, som bygger på föreningarnas behov och delaktighet i besluten. När en ny anläggning ska byggas är det självklart att nyttjarna är med i planering och byggprocess.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.