Håbo
Centerpartiet lokalt
  • / Inga Birath von Sydow

Inga Birath von Sydow

Personbild


KRYSSA:
Inga Birath von Sydow, 52 år, Egenföretagare från Hjälstaviken
Nr 6 på kommunlistan

Text