Håbo
Centerpartiet lokalt
  • / Uppdrag och personer

KOntakter

Kretsstyrelse

Funktion

Namn

E-post:

Telefon

Ordförande

Per Widén

Per.Widen@habo.se

073-9620124

Vice ordförande

Helene Zeland Bodin

Helene.Zeland@centerpartiet.se


Sekreterare

Mats Engelmark

mengelmark@me.com


Kassör

Daniel Pettersson

skogard.dp@gmail.com


Social media:

 Johan Jakobsson

Johan.Jakobsson@centerpartiet.se

070 860 46 16

Ledamöter:

Christer Staaf

Christer.Staaf@habo.se



Lisbeth Bolin

Lisbeth.Bolin@habo.se



Inga Briath von Sydow




Anders Uggla

Anders.Uggla@centerpartiet.se



Uppdrag

Funktion/nämnd/Styrelse

Position

 Namn

 E-post

Telefon

Kommunfullmäktige

Ledamot +
gruppledare

Helene Zeland Bodin

se ovan


Ledamot

Per Widén

se ovan



Ledamot

Lisbeth Bolin

se ovan



Ersättare

Inga Briath von Sydow

se ovan



Ersättare


se ovan


Kommunstyrelsen

Ledamot

Helene Zeland Bodin

se ovan



Ersättare

Christer Staaf

se ovan


Tekniskanämnden

Ordförande

Lisbeth Bolin

se ovan


Barn- och Utbildningsnämnden

Ledamot + AU*

Helene Zeland Bodin

se ovan


Bygg- och Miljönämnden

Ordförande

Sven-Eric Svensson

sewsvensson@gmail.com



Ersättare

Christer Staaf

se ovan


Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande

Per Widén

se ovan


Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot

Inga Birath von Sydow



Socialsamfonden

revisor

Inger Kölestam



Valnämnden

Ledamot

Sten-Åke Wengberg



Kommunförb. Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Ersättare

Christer Staaf

se ovan


Enligt fastighetsbildningslagen

God man

Göran Eriksson

goran@brunnstagard.se



God man

Sven-Eric Svensson

se ovan


Mälardalsrådet

Ersättare


se ovan


regionalt samråd för kulturområdet

Representant

Per Widén

se ovan


Håbohus AB

Styrelsesuppleant

Helene Zeland Bodin

se ovan



lekmannarevisor

Inger Kölestam



Håbo Marknads AB

Styrelseledamot

Jan Norgren




lekmannarevisor

Inger Kölestam



*AU=Arbetsutskott

 

Kyrkliga uppdrag (några av dessa)

Funktion

Position

Namn

E-post

Telefon

Kyrkorådet i Håbo

ordförande

Ulrika Uhlander

ulrika@terrabus.se

0702-28 12 23



Anders Uggla





Daniel Pettersson

se ovan


Kyrkofullmäktige

1:e vice ordf.

Christer Staaf

se ovan



ledamot

Anders Uggla

se ovan



ledamot

Anita Ekström




ledamot

Anna-Karin Andersson

bagarbo@swipnet.se



ledamot

Daniel Pettersson

se ovan



ledamot

Kjell Andersson




ledamot

Siv Johnsson




ledamot

Ulrika Uhlander

se ovan



Ersättare

Bengt Carlsson




Ersättare

Göran Eriksson

se ovan



Ersättare

Niels-Terje Valenkamph




Ersättare

Sven-Eric Svensson

se ovan



 

Uppsala läns Landsting
Johan Örjes, landstingsråd
E-post: johan.orjes@lul.se

Riksdagsledamot

Solveig Zander

E-post: solveig.zander@riksdagen.se