Håbo
Centerpartiet lokalt
  • / Uppdrag och personer

KOntakter

Kretsstyrelse

Funktion

Namn

E-post:

Telefon

Ordförande

Anders Uggla

Anders.Uggla@centerpartiet.se

076-1110321

Vice ordförande

Helene Zeland Bodin

Helene.Zeland@centerpartiet.se


Sekreterare

Mats Engelmark

mengelmark@me.com


Kassör

Per Widén

Per.Widen@habo.se

073-9620124

Social media:

 Johan Jakobsson

Johan.Jakobsson@centerpartiet.se

070 860 46 16

Ledamöter:

Christer Staaf

Christer.Staaf@habo.seLisbeth Bolin

Lisbeth.Bolin@habo.seInga Briath von Sydow
Daniel Pettersson

skogard.dp@gmail.comUppdrag

Funktion/nämnd/Styrelse

Position

 Namn

 E-post

Telefon

Kommunfullmäktige

Ledamot +
gruppledare

Leif Zetterberg

Leif.Zetterberg@overgrans-jordbruk.se


Ledamot

Per Widén
Ledamot

Helene Zeland Bodin

se ovanErsättare

Johan Jakobsson

se ovanErsättare

Lisbeth Bolin

se ovan


Kommunstyrelsen

Ledamot

Leif Zetterberg

se ovanErsättare

Helene Zeland Bodin

se ovan


Tekniskanämnden

Ordförande

Lisbeth Bolin

se ovan


Barn- och Utbildningsnämnden

Ledamot + AU*

Johan Jakobsson

se ovan


Bygg- och Miljönämnden

Ordförande

Sven-Eric Svensson

sewsvensson@gmail.comErsättare

Christer Staaf

se ovan


Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande

Per Widén

se ovan


Vård- och omsorgsnämnden

Ledamot

Inga Birath von SydowSocialsamfonden

revisor

Inger KölestamValnämnden

Ledamot

Sten-Åke WengbergKommunförb. Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Ersättare

Christer Staaf

se ovan


Enligt fastighetsbildningslagen

God man

Göran Eriksson

goran@brunnstagard.seGod man

Sven-Eric Svensson

se ovan


Mälardalsrådet

Ersättare

Leif Zetterberg

se ovan


regionalt samråd för kulturområdet

Representant

Per Widén

se ovan


Håbohus AB

Styrelsesuppleant

Leif Zetterberg

se ovanlekmannarevisor

Inger KölestamHåbo Marknads AB

Styrelseledamot

Jan Norgren
lekmannarevisor

Inger Kölestam*AU=Arbetsutskott

 

Kyrkliga uppdrag (några av dessa)

Funktion

Position

Namn

E-post

Telefon

Kyrkorådet i Håbo

ordförande

Ulrika Uhlander

ulrika@terrabus.se

0702-28 12 23Anders Uggla

Daniel Pettersson

se ovan


Kyrkofullmäktige

1:e vice ordf.

Christer Staaf

se ovanledamot

Anders Uggla

se ovanledamot

Anita Ekström
ledamot

Anna-Karin Andersson

bagarbo@swipnet.seledamot

Daniel Pettersson

se ovanledamot

Kjell Andersson
ledamot

Siv Johnsson
ledamot

Ulrika Uhlander

se ovanErsättare

Bengt Carlsson
Ersättare

Göran Eriksson

se ovanErsättare

Niels-Terje Valenkamph
Ersättare

Sven-Eric Svensson

se ovan 

Uppsala läns Landsting
Johan Örjes, landstingsråd
E-post: johan.orjes@lul.se

Riksdagsledamot

Solveig Zander

E-post: solveig.zander@riksdagen.se