Förbjud reklam för strippklubbar

Riksdagsledamot för Uppsala län Solveig Zander skriver tillsammans med jämställdhetspolitiska talesperson samt riksdagsledamot Annika Qarlsson och Sofia Jarl, Ordförande för Centerkvinnor om att förbjuda reklam för strippklubbar.

Strippklubbarna har blivit allt mer aggressiva i sin marknadsföring och dessa aktörer utsätter människor återkommande, framförallt i storstäderna, för könsdiskriminerande och objektifierande reklam i det offentliga rummet.

Nu har Centerkvinnorna valt att anmäla strippklubben Club Privé för deras reklam till Reklamombudsmannen. Men vi vet att den så kallade självregleringen inte kommer åt de mest oseriösa företagen.

För att värna självregleringen anser vi att det är dags att förbjuda reklam för strippklubbar i det offentliga rummet.

Det svenska systemet med självreglering innebär att enskilda företag tar eget ansvar för att deras reklam följer den Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Enskilda individer kan anmäla reklam till Reklamombudsmannen (RO) och om ett företag anses bryta mot reglerna tas reklamen oftast bort av det berörda företaget för att undvika dålig publicitet.

Tack vare självregleringen är sexistisk eller könsstereotyp reklam relativt ovanlig i det offentliga rummet i Sverige i dag, inte minst om man jämför med många andra länder.

Samtidigt finns oseriösa företag som inte respekterar spelreglerna, däribland strippklubbar.

Centerkvinnorna har valt att nu anmäla Strippklubben Club Privés reklam till RO. Några av klubbens bilar har tidigare fällts av RO för att reklamen anses stötande och könsdiskriminerande. Trots detta har företaget valt att ha kvar sin reklam.

Dagligen solkar strippklubbarna Club Privés och Club Harems reklam gatubilden i Stockholm. Marknadsföringen handlar om affischerade bilar där hela bilen täcks av bilder som framställer kvinnor på ett mycket objektifierande sätt, men det handlar även om visitkort med liknande bilder som strösslas på gator och torg.

Det är svårt att undvika att exponeras för budskapen, och det leder till en hög grad av nedskräpning av det offentliga rummet.

Det finns de som i stället för självreglering vill se ett brett förbud mot sexistisk reklam. Detta är inte en lösning vi tror på. Som liberala feminister värnar vi RO och branschens självreglering eftersom eget ansvar ofta är bättre, snabbare och mer effektivt än breda förbud.

Men där självregleringen är otillräcklig anser vi att det behövs riktad lagstiftning för att få bort den värsta sortens reklam från det offentliga rummet.

I Sverige har vi sedan 1999 haft sexköpslagen, en lag vi är stolta över. Trots att vi har kommit långt och ser sexköpslagen som normgivande krävs det mer för att vi ska få ett samhälle som inte tillåter aktörer att objektifiera kvinnokroppen och framställa den som en handelsvara.

Förbud mot tobaksreklam har länge varit en realitet, även när det gäller reklam för alkohol finns tydliga begränsningar. På de allra flesta strippklubbar är män konsumenter och kvinnor nyttjas som objekt, vilket tydligt framgår i deras reklambudskap. Vi vill därför se att reklam för strippklubbar förbjuds i det offentliga rummet, oavsett bildsättning av deras budskap.

När det gäller förbud av tobaksreklam har detta varit ett medvetet val eftersom det är ett brukande som samhället inte vill uppmuntra. Detsamma borde gälla reklam för strippklubbar då deras verksamhet till syvende och sist står i strid med grundtanken om ett jämställt samhälle.


Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna
Solveig Zander, riksdagsledamot (C)
Annika Qarlsson, riksdagsledamot (C)