Förslag för att rädda det småskaliga fisket antagna på centerstämma

Centerpartiets partistämma inleddes på onsdagen. På 23 platser runt om i landet samlades Centerpartister för att debattera och besluta om över 600 motioner och 3 politiska program.

Under onsdagskvällen debatterades miljöfrågor där ett antal beslut om fiskepolitiken fattades. Bland annat fattade man beslut om att utöka skyddsjakten på skarv och säl samt att flytta ut trålgränsen till 12 sjömil istället för fyra som det är idag. Förslag som syftar till att skärpa upp regelverket och förbättra förutsättningarna för det småskaliga kustnära fisket.

-Fiskebestånden i Östersjön är hotade. Under en allt för lång tid har det stora industrifisket fått helt fritt spelrum på bekostnad av de småskaliga kustnära fiskarna. Med partistämmans beslut tar vi ställning för förslag som kan återställa balansen i Östersjön, säger Catarina Deremar riksdagsledamot (C).

Efter två timmars debatt på miljöområdet där just fiskepolitiken tog stor plats kunde stämmans ombud efter votering fatta beslut.

-För oss i ett kustnära län är det viktigt att även våra lokala småskaliga fiskare får rätt förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet. Med dessa tydliga beslut som syftar till att skärpa upp regelverket kommer detta nu vara möjligt, fortsätter Catarina Deremar (C).

Centerpartiets stämma pågår till på söndag. Läs mer om Centerpartiets partistämma här: Partistämma 2021

För mer information, kontakta:

Catarina Deremar, riksdagsledamot
070–3368160


Olle Romlin, politisk sekreterare
072–5004813