Distriktsstämma 2022

Distriktsstämma 2022

Söndagen den 24:e april anordnas Centerpartiet i Uppsala läns distriktsstämma där, utöver att behandla klassiska distriktsstämmopunkter även beslut om länsprogram kommer att fattas.

Med valrörelsen runt hörnet närmar vi oss nu Centerpartiet i Uppsala läns distriktsstämma där bland annat beslut om länsprogram kommer att fattas. Distriktsstämman kommer att hållas dagtid söndagen den 24:e november kl 10:00-ca 17.00 (med ombudsanmälan och fika kl. 09:30-10:00). Plats är Scandic Uplandia på Dragarbrunnsgatan 32 i Uppsala.

Centerrörelsens samtliga medlemmar har närvaro-och yttrande men enbart valda ombud har rösträtt. Kallelse tillsammans med möteshandlingar kommer att skickas ut till samtliga ombud på mail senast 8 dagar innan stämman hålls. Fysiska möteshandlingar kommer finnas tillgängliga i begränsad upplaga.

I samband med distriktsstämman får vi besök av Peter Helander, riksdagsledamot för Dalarna samt Centerpartiets talesperson inom skogs-, idrotts-och besöksnäringsfrågor.

Mellan den 10-27 mars finns möjlighet att lämna in motioner. Då ingen partistämman hålls i år kan enbart lokalt inriktade motioner lämnas in. Om du som medlem har en motion till partistämman uppmanar vi dig att lämna in denna inför kommande års distriktsstämma. Samtliga motioner ska lämnas in inom anvisad tid till linus.karlen@centerpartiet.se

Har du frågor eller funderingar relaterat till distriktsstämman? Är du företrädare för media och är intresserad av att delta? Kontakta ombudsman Linus Karlén på linus.karlen@centerpartiet.se