Nya arbetssätt för barnmorskor – ännu bättre vård

Alla kvinnor ska ha rätt till en jämställd vård och en trygg och säker förlossning. Om vi ska leva upp till det löftet måste politiken rikta ett större fokus på förlossnings- och mödravården och dess medarbetare. För Centerpartiet är det avgörande att vi verkar för en sammanhållen vårdkedja som prioriterar trygghet, en god kvinnohälsa och en mer jämlik vård i hela vårt län.

Barnmorskorna i Uppsala län liksom i resten av landet utgör grunden för att kvinnor ska få trygga förlossningar och god mödravård. Det är tack vare barnmorskornas kompetens och engagemang som det finns förutsättningar för att alla föräldrar i vårt län ska kunna känna sig trygga både inför, under och efter en graviditet. Det ska vi vara mycket stolta och tacksamma över.

Tyvärr är det dock alltför många barnmorskor som beskriver en tuff vardag med tighta scheman och hög arbetsbelastning, brist på kollegor och frustrationen över att inte räcka till och ge den trygga vård som man så gärna vill kunna ge.

Standardvård i Uppsala län och Sverige idag innebär att den gravida kvinnan träffar samma barnmorska under merparten av besöken i mödravården före och efter förlossningen, medan förlossnings- och BB-vård sker på sjukhus med andra barnmorskor.

Vi vill att fler gravida ska erbjudas samma team av barnmorskor under hela graviditeten, under förlossningen och eftervården. Detta arbetssätt leder till att en relation etableras mellan barnmorsketeamet och modern som ger ökad säkerhet i form av en kännedom av medicinsk historik och riskindikatorer, en ökad trygghet inför födandet för modern och ett mer intressant och omväxlande arbete för barnmorskorna. Det kallar vi för en sammanhållen vårdkedja.

Konkurrensen om barnmorskor är hård. Många väljer dessutom bort alternativet att jobba inom förlossningsvården till följd av den hårda arbetsbelastningen. Vi tror att möjligheten till att jobba med en sammanhållen vårdkedja skulle skapa en mer varierad och flexibel arbetsmiljö. Vi tror att det är givande att följa den gravida under hela vårdkedjan samtidigt som det skapar tid för välbehövlig återhämtning eftersom fler barnmorskor ges chansen att verka inom både mödravård och förlossningsvård i sin tjänst.

Vi vill även se en bredare förlossningsvård med mer valfrihet både för den födande kvinnan och barnmorskorna. Det handlar om barnmorskeledda normalförlossningskliniker i anslutning till akutsjukhusen och regionfinansierade hemförlossningar för de som så önskar och där det inte finns medicinska hinder.

På barnmorskedagen vill vi passa på att hylla och tacka alla barnmorskor – ni är oumbärliga!


Unn Harsem, regionråd (C)

Catarina Deremar, riksdagsledamot (C)