Tierp
Centerpartiet lokalt

Nästa gruppmöte måndag 28 maj kl. 19.00 på C-Lokalen - Välkommen!

Se mer info. under knappen Gruppmöte 2018 i listen ovan.

 

 

Valrörelsens första debatt i Tierp

en grön debatt mellan riksdagsledamöterna

Solveig Zander ( c ) och niclas malmberg (mp)

- debatterar och svarar på vad som är partiets viktigaste frågor i höstens val

Plats: Bygdegården i Bäcklösen

Tid: måndag 26 mars kl. 18.00

Vi bjuder på fika!

Varmt välkommen

Centerpartiets gruppmöte inför kommunstyrelsen startar efter debatten, så inget gruppmöte på centerlokalen denna gång.

 

Centerpolitiker i Tierp efter valet - listan fastställd Sjödal toppar

En välbesökt stämma den 8 februari fastställde listan till kommunfullmäktige i Tierp. En lista som innehåller både nykomlingar och erfarna politiker i åldrarna från 21 år till 73 år. Tillsammans ska vi driva på för att Tierps kommun ska utvecklas till en grön, hållbar och varm kommun som har ett gott företagsklimat, ger eleverna i skolan de bästa förutsättningarna och en äldreomsorg som prägals av ett gott bemötande och respekt för den enskilde som får bestämma själv över sin vardag.

Så här ser listan ut:

1. Sara Sjödal

2. Erik Kolm

3. Lotta Carlberg

4. Yaqub Ahmed

5. Anna Ahlin

6. Peter Staland

7. Anna Grimberg

8. Magdalena Ewert

9. Lars Lindgren

10. Helén Jaktlund

11. Mats Wikander

12. Christina Lindholm

13. Louise Blomfeldt

14. Anna Ohlström

15. Marianne Eriksson

16. Filip Håkansson

17. Roger Henningsson

18. Anna-Karin Boman

19. Jonas Malmfeldt

20. Leif Lindgren

21. Anders Gejke

22. Per Vendin

23. Gustav Berg

24. Lennart Grimberg

25. Sakhi Dad Abdulhamid

26. Björn Ohlsson

27. Christoffer Karlsson

28. Björn Hellstedt

29. Erik Kilén


Nomineringsstämma - fastställde regionlista inför valet 2018

Den 28 november 2017 fastställde de fyra Nordupplandskommunerna, Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammar regionlistan i Norra landstingsvalkretsen enligt följande. Här redivisas namn och vilken kommun kandidaterna bor i.

1. Annika Krispinsson, Heby

2. Sara Sjödal, Tierp

3. Inga Alm, Östhammar

4. Jacob Spangenberg, Östhammar

5. Nenne Jonsson, Älvkarleby

6. Lotta Carlberg, Tierp

7. Dick Pettersson, Heby

8. Thomas Österberg, Heby

9. Yaqub Ahmed, Tierp

10. Kristina Freerks, Älvkarleby

11. Helén Jaktund, Tierp

12. Mats Joelsson, Heby

13. Peter Staland, Tierp

14. Clarrie Leim

15. Rolf Edlund, Heby

16. Annsofie Hååg, Heby

17. Berit Röjerås, Heby

18. Anders Beckman, Östhammar

19. Lennart Eriksson, Östhammar

20. Gunn Johansson, Älvkarleby

Det är en spännande lista med många nya kandidater, den yngsta är 21 år och den äldsta är 77 år, alla kommuner är representerade. Några är som sagt nya och andra har lång erfarenhet av att jobba med politik men alla med samma Centrpartistiska värdegrund att vi vill göra samhället bättre för fler där du får bestämma mer själv, där din valfrihet är viktig. Ett hållbart samhälle där individens behov är i centrum. Att kollektivtrafiken fungerar och att du får rätt nivå på vård när du behöver. Centerpartiet vill se en likvärdig vård i hela länet samt ett nytt politiskt ledarskap i Region Uppsala.

 

Välkommen på Centerpartiets gruppmöten!

När? Du hittar dem under knappen Kalender i listen ovan sedan klickar du vidare på Gruppmöten som du hittar i högerkolumnen på den sidan.

Kontaktuppgifter till Sara Sjödal, kretsordförande : 072-2311070 eller sara.sjodal@centerpartiet.se och till oppositionsråd och gruppledare Catarina Deremar 070-3368160 eller catarina.deremar@tierp.se

 

Förslaget om stägning av nattakuten i tierp dras tillbaka. det tackar Centerpartiet för.

- eller är det just Centerpartiet vi ska tacka?

När vi i Centerpartiet fick höra talas om att (S+MP) hade förslag om att stänga jourmottagningen vid Tierps vårdcentral nattetid så reagerade vi med ryggmärgen kan man säga. Vi kan inte se att hela Norduppland kan stå utan läkare nattetid. Om man stänger mottagningarna i Östhammar och i Tierp så innebär det att cirka 50.000 personer måste , när de behöver uppsöka läkarvård nattetid åka till Akademiska sjukhuset i Uppsala. För att där ytterligare öka trycket på den redan idag tungt belastade akutmottagningen.

Tierp växer, ja hela Norduppland växer och då måste det också finnas en samhällsservice på plats. Då är det inte läge att avveckla en sådan grundläggande trygghet som jourmottagning dygnet runt, utan då ska vi utveckla. Därför agerade, argumenterade och protesterade vi i Centerpartiet direkt när förslaget kom ifrån den röd-gröna majoriteten i Region Uppsala.

Tack vare klokt och skarpt ifrågasättande från oppositionspolitiker i regionen (inte minst eller kanske främst från C och KD men också från kommunerna hördes ifrågasättande) så insåg majoriteten att det inte är läge att gå vidare med detta förslag. Det var långt ifrån bara oppositionspolitiker som höjde rösten utan även medborgare och organisationer tog bladet från munnen omedelbart och ifrågasatte, ställde relevanta frågor och sågade hela förslaget. Och det gav resultat, denna gång. Men vi behöver ett nytt ledarskap i Regionen för att säkra att vi har vård på flera platser på i länet än i Uppsala stad. Det finns en centraliseringsiver hos S+MP i regionen. Den är inte till nytta för bland annat oss i Tierp. Centerpartiet vill ha mer närvård. Det behövs ett nytt ledarskap i Region Uppsala men inte bara där utan även i Tierps kommun.

 

Vi gillar inte regionens (s+mp) planer på att stänga Tierps akutmottagning på Natten!

 

- Vad är det som gör att den socialdemokratiska och miljöpartiledda majoriteten i Region Uppsala tror att allt blir bättre av att vi bara centraliserar?

Förslaget innebär att hela Norduppland kommer att sakna möjlighet att uppsöka akutvård dygnet runt på hemmaplan. Efter klockan kl. 21.00 på vardagar och18.00 på helger kommer man som patient att bli hänvisad till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Nu pratar vi i runda slängar ca 50.000 personer, som när de behöver, blir hänvisade till Akademiska sjukhusets akutmottagning. Vintertid! Sommartid vet vi att vi har ännu fler boende i Tierp respektive Östhammars kommuner. Och det samma gäller väl för de boende i Älvkarleby och Hebys kommuner som väljer att åka till akuten i Tierp.

Tierps kommun växer. En akutmottagning vid vårdcentralen dygnet runt är grundtrygghet, för alla men särskilt viktigt för famlijer med små barn och för våra äldre.

Bor man idag exempelvis i Hållnäs så har man ca 50 minuters körning för att komma till akuten i Tierp. Lägger man ner den då har man dryga 1 timme och 30 minuter till Akademiska sjukhuset.

Vad vill Centerpartiet då?

- Vi vill behålla akutmottagningen öppen dygnet runt i såväl Tierp som i Östhammar.

- För Centerpartiet är det självklart att det ska finnas vård nära patienterna i hela länet. Vi vill också att det ska vara en jämlik vård i hela länet. Akut dygnetrunt vård finns i mellersta delen av länet ( Akademiska sjukhuset) och i södra delen av länet (Enköpings lasarett) för att då få en jämlik vård så måste akuten i Tierp vara kvar.

- Vårdstyrelsen tog vid sitt senaste sammanträde beslut om att utreda primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård inom Region Uppsala. En delrapport ska lämnas i maj och en slutrapport i oktober. Då ska man inte föregå den rapporten genom göra så här viktiga principiella förändringar redan idag. Dessutom helt utan dialog med vare sig oppositionsföreträdare eller invånare som drabbas av försämringen.

- Att stänga akuten i Tierp innebär att det blir ett allt större tryck på akuten på Akademiska sjukhuset. Inriktiningen har hittills varit att primärvården ska vara lätt tillgänglig för befolkningen under dygnets alla timmar. Det här förslaget går helt i motsatt riktning.

Vill du tycka till om detta kontakta gärna: Sara Sjödal, ledamot i sjukhusstyrelsen sara.sjodal@centerpartiet.se

Tierp

Välkommen till Centerpartiet i Tierp!

2017 - året före valet! Det är sådant som vi som politiker kan gå igång lite på. Det är året då vi planlägger, vässar våra program och argument, diskuterar ideologi. Hur vill vi forma framtidens Tierp? Hur ska vi göra för att våra barn ska få gå i världens bästa skola? Vad behövs för att alla våra äldre ska få en trygg och säker omvårdnad av god kvalitet? Hur ska göra det möjligt att driva företag i hela våra kommun? Du kan säkert komma på flera frågor som är viktiga för dig på lokal, regional eller nationell nivå. Vad tycker du fattas för att göra vårt samhälle bättre för fler? Vill du vara med oss och bidra med dina kunskaper och erfarenheter? Det är nu du ska komma med. Att gå med i ett politisk parti innebär inte att man med automatik blir politiker om man inte vill men man tar ställning. Vill du vara med i Centerpartiet så vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart, öppet samhälle där människor får bestämma mer själva.

Välkommen på Centerpartiets gruppmöten

Vill du komma på något av våra gruppmöten under året så är du välkommen. Du hittar datum, tid och plats under knappen Kalender i listen ovanför och till höger på den sidan finns ytterligare en knapp med rubriken Gruppmöten.

Vill du bli medlem så gör du det lättast genom att rulla ner denna sida och fylla i namn och mailadress eller så tar du kontakt med Sara, Catarina eller någon annan centerpartist du känner.

Välkommen!

Med vänlig hälsning

Sara Sjödal, kretsordförande och

Catarina Deremar, gruppledare och oppositionsråd

 sara.sjodal@centerpartiet.se, catarina.deremar@tierp.se

Text

Senaste nytt från Tierp

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.