Aranka Botka Ncomo

Aranka Botka Ncomo

Om mig:

Jag är född och uppvuxen i Budapest i Ungern, vi flyttade till Uppsala 1972.

Jag bor utanför Uppsala med min man, vi har tre vuxna barn och fyra barnbarn.

Jag är medlem i Ramsta Centerkvinnor sedan 1986, och det är min tredje mandatperiod i Landstinget.

Jag är Ledamot i regionfullmäktige och ledamot i vårdstyrelsen.

Mina hjärtefrågor är:

 · Stimulering av förebyggande hälsofrämjande vård.

· Förstärkning av psykiatrin med flera läkare med psykiatri kompetens.

· Förstärkning av vårdcentralerna med geriatriker och inrättning av Mellanvårdsplatser.

· Utveckling av hemsjukvården, besök av läkare i hemmet.

· Satsning på personalen. Personal är vårdens viktigaste tillgång.

. Intresserad, välutbildad vårdpersonal med inriktning att utveckla

 hjälpinsatserna, så att individerna kan leva ett självständigt liv.

· Fungerande tillgänglig kollektivtrafik i hela länet.sol-has-bg

Kontakt

Adress: Ramstalundsväg 46

755 91 UPPSALA

Telefon: 018-398184

Mobil: 0705-898184

e-post: aranka.botka-ncomo@centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.