Uppsala regiongrupp
Centerpartiet lokalt

Gustaf Eskhult

Gustaf Eskhult är från Uppsala och är ordinarie ledamot i Regionfullmäktige från den mellersta valkretsen.