Uppsala regiongrupp
Centerpartiet lokalt

Örjan Berglund

Örjan Berglund är från Uppsala och är ordinarie ledamot i Regionfullmäktige från den mellersta valkretsen