Uppsala regiongrupp
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / När får man åka till vården på kallelsen?

När får man åka till vården på kallelsen?

UL-buss

Redan våren 2015 utlovades att patienter i Uppsala skulle få möjlighet att åka med kollektivtrafik till vården utan att själv behöva lägga ut pengar. Ännu mer än ett år senare har det inte blivit verklighet.

– Det är dags att vi får besked om varför detta inte har genomförts som utlovat och när det kommer att bli verklighet, säger Johan Örjes (C).

Sedan årsskiftet är det kollektivtrafiknämnden som har ansvaret för sjukresor i Uppsala län och Johan Örjes har därför ställt frågan om när det blir möjligt att resa till vården på kallelsen till kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen.