Örjes kritisk till uteblivet besked om fyrspår

Tåg vid Uppsala central

- Tyvärr kom det inte något positivt besked om utbyggnad till fyrspår mellan Uppsala och Stockholm när regeringen presenterade sina direktiv till Trafikverket, däremot gavs tydliga besked om höghastighetsjärnväg i Skåne, säger Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Uppsala.

-Jag är mycket besviken. Det är tydligt att regeringen hittills inte lyssnat på de behov som finns i vår region, trots att både socialdemokrater och miljöpartister lovade fyrspårsutbyggnad i valrörelsen. Vi behöver nu ytterligare öka ansträngningarna för att säkerställa att utbyggnaden blir verklighet, säger Örjes.

-Det är glädjande att regeringen pekar på betydelsen av möjligheten till bostadsbyggande i direktiven. Det är ju ett av fler mycket starka argumenten för fyra spår, säger Johan Örjes.