Centerpartiet kampanjade för en närmare vård

Under morgonen, tisdagen den 16 maj kampanjade Centerpartiet i Uppsala län på flera tågstationer ute i länet. Anledningen var att uppmärksamma de ökade vårdköerna och den minskande tillgängligheten till vården i Uppsala län och Centerpartiets förlag för en bättre och närmare vård.

- Sedan den rödgröna regeringen avskaffade kömiljarden har vårdköerna bara ökat och i region Uppsala får över 2000 personer vänta i över 7 dagar för att få träffa läkare på vårdcentral. Det är helt oacceptabelt. Tillgängligheten inom både primärvård och specialiserad vård i länet måste bli bättre, säger Johan Örjes, regionråd (C).

Centerpartiets förslag innefattar bland annat en nationell tillgänglighetsmiljard för att korta tiden från diagnos till det att man blir frisk. Förslaget innebär att de regioner och landsting som erbjuder tider till allmänläkare inom tre dagar istället för dagens garanti på sju dagar får ta del av pengarna. Centerpartiet vill också bejaka valfriheten och entreprenörskap inom vården och uppmuntra etableringen av fler mindre personägda vårdcentraler i hela länet.

-Vi har helt batteri med åtgärder för att möte de stora utmaningarna vi nu ser inom vården. Medan vänsterblocket stirrar sig blinda på vinstbegränsningar och centraliseringar presenterar vi de lösningar som faktiskt bidrar till att fler patienter får bättre vård snabbare. Oavsett var man bor ska man få den vård man behöver, när man behöver den, säger Örjes (C)

För mer information kontakta:

Johan Örjes Regionråd, Centerpartiet
070-611 52 51

Olle Romlin Politisk Sekreterare, Centerpartiet
070-531 60 24