Socialdemokraterna och miljöpartiet stänger Uppsala hemläkarjour

Socialdemokraterna och Miljöpartiet i region Uppsala har beslutat att avveckla Uppsala hemläkarjour som har funnits i Uppsala sedan 1982. Man väljer att inte på nytt göra en upphandling av den typ av verksamhet som hemläkarjouren har bedrivit. Beslutet innebär i praktiken att man avvecklar väl fungerande mobil vård.

-Detta visar ännu en gång på hur Socialdemokrater och Miljöpartister försämrar situationen för länets patienter. Detta kommer leda till en mer centraliserad vård längre bort från patienterna och ett ökat tryck på Uppsalas akutmottagningar, säger Centerpartiets regionråd Johan Örjes

 Uppsala hemläkarjour genomför omkring 1500 hembesök per år. Målgruppen är framförallt barn och äldre men även de personer som riskerar att infektera andra i akutmottagningens väntrum.

-Detta genomförs helt utan politisk förankring och dialog. Ingen konsekvensanalys har gjorts för att bedöma hur hårt detta kommer drabba de öppna akutmottagningarna. Vi måste flytta vården närmare patienterna, inte tvärtom, säger Örjes (C) 

Läs mer om Uppsala hemläkarjour:
Hembesök från läkare i ny form
Uppsala hemläkarjour stängs ned - Centerpartiet rasar

För mer information, kontakta:

Johan Örjes, regionråd (C) 
070-611 52 51

 Olle Romlin, politisk sekreterare
070-531 60 24