TIERP BEHÖVER ETT NYTT VÅRDCENTRUM

Allianspartierna i Region Uppsala har enats om att Tierp snarast behöver ett nytt vårdcentrum.

Dagens vårdcentrum ligger i en byggnad som har tjänat ut. Den måste antingen renoveras från grunden eller rivas och ge plats för en helt ny byggnad. Alternativt kan också ett helt nytt vårdcentrum etableras på annan plats i kommunen.

– Om vi ska satsa på primärvården, vilket det finns partipolitisk enighet om, måste det också finnas en byggnad att ha vård i. Idag har vi inte det eftersom den byggnad som dagens vårdcentrum ligger i har så stora renoveringsbehov att den kanske till och med måste rivas, säger Stefan Olsson (M), regionråd och 2:e vice ordförande i fastighets- och servicenämnden.

– Istället för att göra en riktig investeringsplan sticker den rödgröna ledningen huvudet i sanden. Det är väldigt dyrt för sjukvården att leva på ständiga renoveringar, säger Anna-Karin Klomp (KD), regionråd och 2:e vice ordförande i vårdstyrelsen.

– Vi måste vända sättet att se på sjukvården. Akademiska sjukhuset är inte byggnaderna i Uppsala utan alla de duktiga människor som jobbar i verksamheten. De behöver komma närmare människorna som de vårdar, säger Lina Nordquist (L), regionråd och 2:e vice ordförande i sjukhusstyrelsen.

– Vi behöver bra vård i hela länet och då går det inte blunda för verkligheten och de behov som finns vid vårdcentrum i Tierp. Ska samverkan med kommunen kunna utvidgas, behövs också väl fungerande lokaler, säger Johan Örjes (C), regionråd.

I den investeringsbudget som regionfullmäktige antog i 20 juni finns inte pengar avsatta för att kunna renovera Tierps vårdcentrum. Med de summor som anslagits för renoveringar kommer byggandet av ett nytt vårdcentrum inte att kunna påbörjas förrän tidigast 2024. Allianspartierna menar att detta är en felaktig bedömning och vill att ett nytt vårdcentrum ska stå klart snarast möjligt. Region Uppsala behöver flytta vård från sjukhus till primärvård. Ett modernt vårdcentrum i Tierp är en förutsättning för att det ska kunna göras.

Läs artikeln i Arbetarbladet här: Allianspartierna i Region Uppsala överens

För mer information:
Stefan Olsson (M), 073-995 72 00
Anna-Karin Klomp (KD), 070-611 60 82
Lina Nordquist (L), 070-994 67 70
Johan Örjes (C), 070-611 52 51