Centerpartiet vill stoppa nedrustning av hållplatser

I samband med ombyggnaden av hållplatser längs väg 55 har flera hållplatser blivit av med sina väderskydd. Kollektivtrafikförvaltningen har hänvisat till den hållplatshandbok som anger att det ska finnas.

 Tillämpningen av hållplatshandboken leder till orimliga konsekvenser när det som ska vara en upprustning, leder till en sänkt standard, säger Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Han vill nu att Kollektivtrafikförvaltningen ska se över hållplatshandboken och hur den tillämpas i praktiken.

 Om samma synsätt tillämpas i hela länet kommer standarden på länets hållplatser att sänkas kraftigt, vilket riskerar att minska kollektivtrafikens attraktivitet.

För mer information, kontakta: 
Johan Örjes, regionråd 070-611 52 51
Olle Romlin, politisk sekreterare 070-531 60 24

Läs reportaget i Enköpingsposten eller lyssna på reportaget i P4 Uppland