Uppsala regiongrupp
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Framgång för Centerinitiativ om väderskydd

Framgång för Centerinitiativ om väderskydd

Kollektivtrafiknämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att uppdra till Kollektivtrafikförvaltningen att med anledning av initiativärende från Johan Örjes (C) att ge i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram ett underlag som förtydligar hållplatshandbokens kriterier för placering av väderskydd.

- Det är glädjande att mitt initiativ fick ett så snabbt och tydligt stöd och jag hoppas att det också i praktiken kommer att leda till en mer sunt-förnuft-präglad tillämpning av hållplatshandboken, säger Johan Örjes 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

För mer information, kontakta:
Johan Örjes, regionråd 070-6115251
Olle Romlin, politisk sekreterare 070-5316024