Framgång för Centerinitiativ om väderskydd

Kollektivtrafiknämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att uppdra till Kollektivtrafikförvaltningen att med anledning av initiativärende från Johan Örjes (C) att ge i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram ett underlag som förtydligar hållplatshandbokens kriterier för placering av väderskydd.

- Det är glädjande att mitt initiativ fick ett så snabbt och tydligt stöd och jag hoppas att det också i praktiken kommer att leda till en mer sunt-förnuft-präglad tillämpning av hållplatshandboken, säger Johan Örjes 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

För mer information, kontakta:
Johan Örjes, regionråd 070-6115251
Olle Romlin, politisk sekreterare 070-5316024