Centerpartiet satsar 10 extra miljoner på barn och ungdomspsykiatrin

Centerpartiet satsar i sin tilläggsbudget för 2018 tio extra miljoner kronor på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att lösa det akuta krisläget. I augusti fick endast 2 procent av patienterna tid på BUP inom 30 dagar.

− Det är ett akut krisläge på BUP just nu. Sedan stängningarna av mottagningarna i Östhammar, Enköping och Tierp/Älvkarleby har trycket på mottagningen i Uppsala ökat och verksamheten har inte haft resurserna för att orka med, säger Centerpartiets regionråd Johan Örjes.

Pengarna kan användas för att exempelvis upphandla psykiatriska utredningar så att fler får behandlingen påbörjad i tid, men även andra akuta åtgärder för att bemanna upp mottagningarna i länet.

− Detta är en kortsiktig krisåtgärd som behövs just nu. Men vi föreslår även andra åtgärder för att på längre sikt förbättra barn och ungas psykiska hälsa i länet, bland annat genom att ge Hälsoäventyret ett utökat uppdrag för att jobba med barn och ungas psykiska hälsa, säger Johan Örjes.

Här kan du läsa hela vår tilläggsbudget , 273.3 kB.

För mer information, kontakta:
Regionråd Johan Örjes (C) 070-611 52 51
Politisk Sekreterare Olle Romlin (C) 070-531 60 24