Socialdemokraterna och Miljöpartiet fast i gamla spår

Under måndagen presenterade Socialdemokraterna och Miljöpartiet i region Uppsala och Uppsala kommun det så kallade "Uppsalapaketet". Paketet innebär en överenskommelse mellan staten, regionen och kommunen för att bygga fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, 33 000 fler bostäder, en länk över fyrisån samt att bygga två spårvägsspår i Uppsala kommun. Centerpartiet välkomnar överenskommelsen och att löftet om fyrspår uppfylls från regeringen. Centerpartiet kritiserar däremot att de rödgröna förbinder sig till att just bygga en ineffektiv och dyr Spårvagn istället för nya, smartare, billigare och mer innovativa lösningar.

– Centerpartiet anser att det är bra att det finns en överenskommelse och staten är beredd att bygga fyrspår. Det är däremot tråkigt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Uppsala kommun inte valt en modern och innovativ lösning för kollektivtrafiken. Det säger Johan Örjes (C), regionråd och 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Från Centerpartiet hade vi velat sett ett innovativt system med moderna extralånga eldrivna bussar som ger en högre turtäthet och dessutom lägre investeringskostnader. Men socialdemokrater och miljöpartister i Uppsala sitter fast i gamla spår och låser sig till spårväg, säger Johan Örjes.

– Resenärerna får bereda sig på att vänta upp till dubbelt så länge på spårvagnen som de hade behövt vänta om trafiken körts med moderna extralånga elbussar, säger Johan Örjes.

För mer information, kontakta:

Regionråd Johan Örjes (C) 070-611 52 51
Politisk sekreterare Olle Romlin 070–531 60 24

Läs mer av Johan Örjes tankar i hans blogg

Läs vår kommentar i UNT

Lyssna på Johan Örjes kommentar i P4 Uppland

Läs vår kommentar i 24Uppsala