Socialdemokraterna har tappat kontrollen

Samtliga stora förvaltningar inom Region Uppsala går med underskott. Det visar det preliminära resultatet för regionen som presenterades vid dagens sammanträde med Regionstyrelsen.

-Socialdemokraterna har tappat kontrollen över verksamheternas kostnader, men räddas hjälpligt av ökade skatteintäkter, säger Centerpartiets regionråd Johan Örjes.

- Nu är det inte bara Akademiska sjukhuset som gör underskott, utan även bland annat Primärvården, Kollektivtrafikförvaltningen och Fastighets och service gör mångmiljon underskott. Det visar att Socialdemokraterna tappat kontrollen över ekonomin, Sedan delårsrapporten som behandlades i fullmäktige i november har resultatet försämrats med 115 miljoner kronor, säger Johan Örjes.

För mer information, kontakta:

Johan Örjes, regionråd (C) 070-611 52 51
Olle Romlin, politisk sekreterare (C) 070–5316024