Satsning på Äldremottagningar beslutad

Idag beslutade vårdstyrelsen om att starta äldremottagningar. 17 vårdcentraler i alla länets kommuner blir först ut med pilotprojektet för målgruppen 75 år och äldre som har eller riskerar att få stora vårdbehov.

-Arbetssättet som innebär att se till hela den äldres hälsa och livssituation kommer leda till att faktiskt förebygga ohälsa och möjliggöra för våra äldre att leva längre och friskare liv. Det är äldre och sköra personer med komplexa vårdbehov som behöver få en närmare vård, säger Miriam Eriksson, 1:e vice ordförande i Vårdstyrelsen

Patienterna erbjuds en kontaktsjuksköterska, som tillsammans med ansvarig läkare och andra aktörer, till exempel den kommunala hemsjukvården, upprättar en vårdplan för varje patient. Det är viktigt med multiprofessionell kompetens så att rätt insatser kan sättas in i tidigt skede. Tanken är att kunna bedöma patienterna utifrån ett helhetsperspektiv. Där ingår medicinsk bedömning och läkemedel, men också näringsstatus, fysisk och social aktivitet, livskvalitet, social situation – hela tiden med fokus på individens egna behov.

Läs mer om satsningen här:

Samtliga kommuner kommer ha minst en äldremottagning. Se vilken vårdcentral som kommer ha det nya arbetssättet på kartan nedan