Uppsala
Centerpartiet lokalt

Ingmar Jansson

Personbild


Ersättare i kommunfullmäktige

Ledamot i styrelsen för Uppsala Skolfastigheter AB

Ingmar Jansson är bonde och byggnadsentreprenör och boende i Börje. Han är ersättare i kommunfullmäktige och i styrelsen för Uppsala Skolfastigheter AB. Ingmar är dessutom ordförande i Centerpartiets lokalavdelning i Börje.