Uppsala
Centerpartiet lokalt

Mats Åhlund

Personbild


Kommunfullmäktigeledamot
Vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mats är kommunfullmäktigeledamot sedan valet 2018 och 2:e vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden sedan januari 2019. Han är numer pensionerad och bor i Industristaden men har en yrkesbakgrund inom polisen och rättsväsendet.