Uppsala
Centerpartiet lokalt

Annette Stavenow

Personbild


Ersättare i arbetsmarknadsnämnden

Annette arbetar som filmproducent och regissör i det egna filmbolaget StoneGate Productions. Hon har tre vuxna barn och bor med sin man i Fålhagen, och varvar emellanåt ner på sitt landställe i Ledskär. Annette är ersättare i arbetsmarknadsnämnden.