Uppsala
Centerpartiet lokalt

Jakob von Engeström

Personbild


Vice ordförande i styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB

Jakob är vice ordförande i styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB.