Uppsala
Centerpartiet lokalt

Karolina Wigenfeldt

Personbild


Ersättare i äldrenämnden

Karolina är ersättare i äldrenämnden och ledamot i den politiska styrgruppen för närvård.