Uppsala
Centerpartiet lokalt

Lars Björndahl

Personbild


Ledamot i styrelsen för Uppsala Industrihus AB och Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB

Lars är ledamot i styrelsen för Uppsala Industrihus AB och Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB.