Uppsala
Centerpartiet lokalt

Oskar Åsberg

Personbild


Suppleant i styrelsen för Uppsala Vatten & Avfall

Oskar är suppleant i styrelsen för Uppsala Vatten & Avfall. Han sitter även i Centerpartiet Uppsalas kretsstyrelse.