Uppsala
Centerpartiet lokalt

Aranka Botka Ncomo

Personbild


Regionfullmäktigeledamot

Ledamot i kulturnämnden

Aranka är ledamot i regionfullmäktige och regionens kulturnämnd.