Uppsala
Centerpartiet lokalt

Daniel Solling

Personbild


Ersättare i regionfullmäktige

Ersättare i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden

Daniel är fil. dr. och arbetar som forskningsarkivarie och projektledare. Han bor i Stenhagen och intresserar sig vid sidan av politiken för att resa, cykla, promenera och läsa. Daniel är också en regelbunden gympadeltagare. Han är ersättare i regionfullmäktige och i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, och därtill ledamot i kommunens namngivningsnämnd.