Uppsala
Centerpartiet lokalt

Gustaf Eskhult

Personbild


Regionfullmäktigeledamot

Ledamot i kostnämnden

Ledamot i fastighets- och servicenämnden

Gustaf är ledamot i regionfullmäktige och regionens kostnämnd.