Uppsala
Centerpartiet lokalt

Örjan Berglund

Personbild


Regionfullmäktigeledamot

Regionstyrelseledamot

Ledamot i sjukhusstyrelsen

Örjan är ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen.