Kretsstyrelsen

Uppsala kommun motsvarar en krets i Centersverige. Varje år väljer medlemmarna en kretsstyrelse som är kretsens högsta beslutande organ mellan stämmorna. Kretsstyrelsen ansvarar bland annat för aktiviteter, ekonomi och medlemsvård.

Centerpartiets kretsstyrelse för verksamhetsåret 2020 valdes av kretsårsstämman den 29 februari. Den består av följande personer:

Freija Carlstén, ordförande
Victor Zhao-Jansson, vice ordförande
Josefin Berglund, sekreterare
Örjan Berglund
Johanna Engström
Kenny Jonsson
Daniel Solling
Max Karlsson, kassör

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.