Kretsårsstämma

Den 11 februari kallas medlemmar i Centerpartiet och dess sidoorganisationer till kretsårsmöte. På mötet ska vi bland annat välja ny styrelse, utse ombud till distrikts- och partistämmorna samt förnya Uppsalacenterns politik.

Tid: 13.00-17.00
Plats: Dalby Bygdegård

Anmälan
Vänligen anmäl ditt deltagande på årsstämman till centernuppsala@gmail.com. Detta för att vi ska få en uppfattning om hur många medlemmar som kommer.

Motionera
Medlemmar kan motionera om såväl kretsens förda politik som dess verksamhet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 januari 2017 och skickas till centernuppsala@gmail.com.

Handlingar
Alla handlingar till mötet kommer publiceras på hemsidan senast den 3 februari 2017. Handlingarna finner du under fliken årsmöte på den här sidan.

Program
12.30-13.00: Insläpp och registrering
13.00-14.30: Förhandlingar
14.30-14.50: Fika
14.50-17.00: Förhandlingar

Mötet avslutas senast 17.00.