C-forum - Uppsalakretsens politiska verkstad

Tid: 18:00-21:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1tr

Förtroendevalda, medlemmar och intresserade inbjuds att diskutera aktuella frågor och utveckla Uppsalacenterns politik.

För mer information kontakta:

Joakim Holmertz
0725 80 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se