Distriktsstämma Centerpartiet i Uppsala län

Tid: 8/4 09:00-16:00
Plats: Furuhöjdskyrkan, Alunda, Östhammars kommun

Centerpartiet i Uppsala län kallar samtliga ordinarie ombud till stämma i Alunda. För mer information, kallelse och handlingar läs mer på distriktets hemsida! Alla medlemmar är välkomna att åka men endast valda ombud har rösträtt på stämman. Om du är ordinarie ombud men inte har möjlighet att åka. Hör då av dig till Olle Romlin, 072-5004813 olle.romlin@centerpartiet.se