Debattkväll! Tema: Stadsbyggnad

Tid: 9 maj 18:00-20:30
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1tr

Den 9 maj arrangerar Centerpartiet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en debatt om Uppsalas stads- och landsbyggnadspolitik.

Debatten inleds med anföranden och replikskiften av kommunalråden Stefan Hanna (C) och Erik Pelling (S), därefter öppnar vi upp för fri debatt där alla som vill får äntra talarstolen och dela med sig av sina synpunkter.

Debattens huvudteser som debattörerna ska ta ställning för och emot är:
- 25 procent av nyproduktionen av bostäder i Uppsala kommun borde ske utanför centralorten.
- Fritt styckebyggande borde tillåtas på landsbygden.

Program:

18:00 Välkomsthälsning och syfte
18:05 Information och fakta
18:30 Inledningsanföranden (ett för, ett emot)
18:45 Fri debatt
20:15 Summering av debatten
20:30 Slut