Utbildning: Kommunikation steg 1

Tid: 27/5 09:30-15:00
Plats: Kungsängsgatan 12 2tr Uppsala

Kommunikation steg 1 - Bilda opinion via media, är ett utbildningskoncept för att lära ut grunderna i lokal opinionsbildning. Utbildningen vänder sig till medlemmar och förtroendevalda.

Utbildningen ger grundläggande förståelse för hur traditionella och sociala medier fungerar. Du kommer få kunskaper i medialogik och opinionsbildning, men även konkreta råd i hur man skriver och formulerar sig. Syftet är att öka Centerpartiets närvaro i olika medier.

Utbildningen kretsar kring traditionell media: lokaltidningar, rikstäckande dagspress och public service-redaktioner. Utbildningen kommer även behandla sociala medier och vara en praktisk skrivarverskad, där du får handfast vägledning i sitt skrivande.

Låter detta intressant för dig?

Anmäl dig till ombudsman Olle Romlin på 072-5004813 eller olle.romlin@centerpartiet.se