Kandidatmingel

Plats: Kungsängsgatan 12 1tr
Tid:
15:00-17:00 7/10

Information