C-forum: Uppsalakretsens politiska verkstad

Tid: 18:00-21:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1tr

Förtroendevalda, medlemmar och intresserade inbjuds att diskutera aktuella politiska frågor och utveckla Uppsalacenterns politik.

För mer information kontakta:

Joakim Holmertz
Politisk sekreterare
0725 80 62 33
joakim.holmertz@uppsala.se