Kretsstyrelsen sammanträder

Tid: 10:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1tr

Kretsstyrelsen och adjungerade sammanträder månatligen.