Kretsstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

Tid: 15:00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1tr

Kretsstyrelsens arbetsutskott och sammanträder inför kretsstyrelsen.