Freija Carlstén, Ordförande

Personbild


Ordförande

Freija är kretsordförande i Centerpartiet Uppsala. Till vardags arbetar Freija som landskapsarkitekt och vill se gröna, hållbara och hälsosamma samhällen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.