Uppsala
Centerpartiet lokalt

Freija Carlstén, vice ordförande

Personbild


Vice kretsordförande

Freija är vice kretsordförande och ledamot i Uppsalas plan- och byggnadsnämnd. Till vardags arbetar Freija som landskapsarkitekt och vill se gröna, hållbara och hälsosamma städer.